Register-
beskrivningar

1. Rekisterinpitäjä
Kolmen Kaverin Jäätelö Oy, Keinulaudantie 5, 00940 Helsinki
Heikki Huotari
040 580 5715
heikki.huotari(at)3kaveria.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Anna Wikholm
anna.wikholm(at)3kaveria.fi
045 249 4292

3. Rekisterin nimi
Verkkopalvelun käyttäjärekisteri, markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on mm. henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselittein) ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, ja markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
• Verkkoyhteyden IP-osoite
• Henkilön nimi
• Asema
• Yritys/organisaatio
• Yhteystiedot: puhelinnumerot, sähköpostiosoite, osoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Cookie policy

Our website uses cookies to improve the user experience. By accessing our website, you accept these terms and conditions. We cannot guarantee the functionality of all aspects and sections of our website without consent to cookies.

WHAT ARE COOKIES?
Through our online services, we collect behavioural data, such as information on the user’s computer or other terminal device, by means of cookies and other similar methods. Cookies are small text files that are saved onto the user’s computer in conjunction with visiting the site or logging in to an online service. Cookies do not harm the computer or its files. Cookies often remain on the user’s computer after the session, unless the user logs out of the service or clears the cookies from the browser’s memory. With cookies we can, for example, save the information about a user’s login session for the next visit, if the user so desires.

Users cannot be identified with cookies alone. If you are not a registered user of our online services, we cannot link any collected information to your personal data. If you have registered for one of our online services, the behavioural data can be linked to personal data provided in other contexts to provide advertising that is more meaningful to you, for example.

THIRD-PARTY COOKIES
We also use third-party cookies to focus advertising, collect information (such as behavioural data) and analyse data. Behavioural data can also be collected on any third-party visits to our online services (by advertisers, ad networks, media and advertising agencies or survey and monitoring services). We may also utilise behavioural data collected from websites other than our own.
In addition to this, we use third-party cookies that monitor traffic between websites to provide you with ads through other websites and channels. Only the information needed for the above-mentioned services is disclosed to the relevant third parties.
Our services also use community add-ons, such as Facebook’s Like and Share buttons, which get their content directly from Facebook. These service providers may collect information on user visits in accordance with their effective terms and conditions.

HOW CAN YOU AS A USER AFFECT COOKIES?
If you, as a user of our online services, do not want us to customise the advertising and content that is presented to you based on your behaviour on the various sites, you may prevent this by opting out of cookies. By changing the browser settings, you can activate or deactivate the cookies. Cookies must always be removed or deactivated for each browser specifically. However, clearing all cookies does not prevent data collection altogether. Instead, it resets the information base on previous behavioural data.
Please remember that if you reject cookies, you may not have access to all of our services.

As a user, you can prevent the collection of behavioural data through our online services with regard to each respective system used in our services:

Google Analytics is our visitor monitoring tool, which we use to analyse the movement of visitors on our site. Among others, we use the target group data and subject reporting functionalities of Google Analytics as well as its User ID features. Opt out of these cookies.

We also use Facebook and Google Ads advertising features (remarketing, the similar audiences service and the Google Display Network’s reports on numbers of views). Change your Google Ads settings. Facebook’s advertising preferences can be managed here: https://www.facebook.com/ads/preferences/

You can prevent targeted third-party advertising completely or with regard to specific companies through the Your Online Choices website.